Mediterraan landelijk huis uit de 19e eeuw dat nu gedeeltelijk is gereconstrueerd.